ایده پردازی و فکر

طوفان ما سازنده است.

گفت و گو

گام اول؛ با تایید تیم ایدکر شما وارد چرخه ایده پردازی می شوید.

تیم ایده پردازی

گام دوم؛ با توجه به نیاز شما ایده پردازی و تیم مناسب انتخاب می شود.

شروع ایده پردازی

گام سوم؛ با تایید تیم و ایده پردازی، طوفان ایدکر آغاز می گردد.

خدمات ما

خدماتی که ارائه می‌دهیم

ایده پردازی طراحی سایت و اپلیکیشن

ایده پردازی ابزار

ایده پردازی فضا دیجیتال

ایده پردازی ارتباط

ایده پردازی فروش و مارکتینگ

ایده پردازی رشد

ایده پردازی ایده و کسب و کار

ایده پردازی ماجراجویی

تیم

تیم اصلی

قیمت ها

ایده پردازی ابزار

85 هزار تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • ایده پردازی برای طراحی سایت یا اپلیکیشن
 • ایده پردازی بازاریابی و فروش
 • ایده پردازی UI/UX
 • بررسی امکانات مورد نیاز
 • بررسی و اعمال نیاز های مشتری های شما
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
خریدن

ایده پردازی ارتباط

85 هزار تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • بررسی عملکرد همه جانبه سایت یا اپلیکیشن
 • تحلیل تخصصی برنامه نویسی
 • تحلیل تخصصی UI/UX
 • بررسی رقبا
 • بررسی و اعمال نیاز شما
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
خریدن

ایده پردازی رشد

85 هزار تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • بررسی UI/UX سایت یا اپلیکیشن
 • بررسی کل فضا دیجیتال
 • بررسی رقبا
 • بررسی سابقه فروش و مارکتینگ
 • بررسی و اعمال نیاز شما
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
خریدن

ایده پردازی ماجراجویی

85 هزار تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • بررسی MVP و امکانات مورد نیاز
 • طوفان فکری
 • بررسی کامل بوم کسب و کار
 • بررسی حل مسئله و حل نیاز ایده
 • بررسی نیاز مشتریان کسب و کار
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
خریدن

با ما در تماس باشید