ایده پردازی و فکر

طوفان ما سازنده است

گفت و گو

گام اول؛ با تایید تیم ایدکر شما وارد چرخه ایده پردازی می شوید.

تیم ایده پردازی

گام دوم؛ با توجه به نیاز شما ایده پردازی و تیم مناسب انتخاب می شود.

شروع ایده پردازی

گام سوم؛ با تایید تیم و ایده پردازی، طوفان ایدکر آغاز می گردد.

خدمات ما

ایدکر با روش های نوین ایده پردازی های کاربردی برای ارتقا و رشد کسب و کار شما ارائه می دهد

ایده پردازی طراحی سایت و اپلیکیشن

ایده پردازی ابزار

ایده پردازی فضا دیجیتال

ایده پردازی ارتباط

ایده پردازی فروش و مارکتینگ

ایده پردازی رشد

ایده پردازی ایده و کسب و کار

ایده پردازی ماجراجویی

تیم اصلی

قیمت ها

قیمت با توجه به تعداد ایده پردازان و ایده پردازان متغییر می باشد.

ایده پردازی ابزار

1,500,000 تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • ایده پردازی برای طراحی سایت یا اپلیکیشن
 • ایده پردازی بازاریابی و فروش
 • ایده پردازی UI/UX
 • بررسی امکانات مورد نیاز
 • بررسی و اعمال نیاز های مشتری های شما
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
مشاوره

ایده پردازی ارتباط

1,900,000 تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • بررسی عملکرد همه جانبه سایت یا اپلیکیشن
 • تحلیل تخصصی برنامه نویسی
 • تحلیل تخصصی UI/UX
 • بررسی رقبا
 • بررسی و اعمال نیاز شما
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
مشاوره

ایده پردازی رشد

1,900,000 تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • بررسی UI/UX سایت یا اپلیکیشن
 • بررسی کل فضا دیجیتال
 • بررسی رقبا
 • بررسی سابقه فروش و مارکتینگ
 • بررسی و اعمال نیاز شما
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
مشاوره

ایده پردازی ماجراجویی

2,300,000 تومان
 • دریافت اطلاعات و نیاز شما
 • بررسی MVP و امکانات مورد نیاز
 • طوفان فکری
 • بررسی کامل بوم کسب و کار
 • بررسی حل مسئله و حل نیاز ایده
 • بررسی نیاز مشتریان کسب و کار
 • نظارت بر روند اجرا پیاده سازی ایده ها
مشاوره

با ما در تماس باشید

میزان آشنایی با ایدکر