راهبر های ایدکر

amir hosein iranmanesh

امیرحسین ایرانمنش

amir hosein iranmanesh

سینا حاتمیان

amir hosein iranmanesh

محمد زارع

همکاران

amir hosein iranmanesh

وب سایت

طراحی سایت و اپلیکیشن

amir hosein iranmanesh

آژانس دیجیتال مارکتینگ تمیس

amir hosein iranmanesh

شاه راه دیجیتال

amir hosein iranmanesh

آی موشن

amir hosein iranmanesh

آژانس بازاریابی اوژن

فروش بازاریابی برندینگ

amir hosein iranmanesh

گروه هنری چیلیپا

تولید محتوای ویدئویی و صوتی، طراحی گرافیکی

amir hosein iranmanesh

امیرمحمد ترکمن

برنامه نویس

مشاوران

amir hosein iranmanesh

محمد شهپری

amir hosein iranmanesh

حمیرا نیک رو

مدیر منابع انسانی هلدینگ گرین وب