خدمات ما

ایدکر با روش های نوین ایده پردازی های کاربردی برای ارتقا و رشد کسب و کار شما ارائه می دهد

ایده پردازی طراحی سایت و اپلیکیشن

ایده پردازی ابزار

ایده پردازی فضا دیجیتال

ایده پردازی ارتباط

ایده پردازی فروش و مارکتینگ

ایده پردازی رشد

ایده پردازی ایده و کسب و کار

ایده پردازی ماجراجویی

ایده پردازی ابزار (ایده پردازی طراحی سایت و اپلیکیشن)

با بررسی دقیق نیاز های شما در کسب و کار، بررسی رفتار مشتریانتان، تحقیق و جستجو و ایده پردازی های طوفانی نیاز دقیق شما برای داشتن یک بستر قوی را در یک سند جمع آوری می کنیم. سند جمع آوری شده پس از تایید شما به تیم مجری ارائه خواهد و تیم مجری پس از دریافت سند روند طراحی اپلیکیشن یا سایت را آغاز می کند. تیم مجری توسط شما قابل انتخاب می باشد

ایده پردازی ارتباط (ایده پردازی فضا دیجیتال)

با پیچیدگی و تنوع در فضا دیجیتال و زیاد شدن رقبا در کسب و کار آنلاین خاص بودن در فضا دیجیتال قابل مزیت قابل توجه ای برای شما و مشتریانتان محسوب می شود. ایده پردازان ایدکر با ایده پردازی های تخصصی این فرصت را در اختیار شما قرار می دهند که در فضا دیجیتال بدرخشید

ایده پردازی رشد (ایده پردازی فروش و مارکتینگ)

شما فوق العاده اید! شما بهترین هستید! انتخاب ما همیشه شما است. این ها جملاتی هستند که شما می شنوید اگر توانسته باشید با بازاریابی درست، محبوب شوید و سهمی از بازار را بگیرید. بازاریابی از دل ایده بیرون می آید. بازاریابی و فروش یک هنر است و ایده پردازی راه ساخته شدن این آثار هنری است. ما این آثار هنری را خلق می کنیم

ایده پردازی ماجراجویی (ایده پردازی ایده و کسب و کار)

هیچ ایده ای بد نیست. هیچ کسب و کاری قرار نیست شکست بخورد. ایده شما نیاز به پردازش دارد. ایدکر با وارد کردن ایده شما به گردانه ایده پردازی، ایده شما را پرورش می دهد و آن را آماده ورود به بازار می سازد. اگر ایده شما به مرحله اجرا رسیده است با روش های ایده پردازی آن را ترمیم می کنیم تا هر روز بیشتر از دیروز درخشان باشد. درخشیدن حق شما است